Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 10

株式会社正明

TypeC高速充電ケーブル5.0A 1M 4色完備&USB高速充電アダプター5V1A PSE認証

TypeC高速充電ケーブル5.0A 1M 4色完備&USB高速充電アダプター5V1A PSE認証

Giá thông thường ¥2,200
Giá thông thường Giá bán ¥2,200
Giảm giá Đã bán hết
Đã bao gồm thuế.
Type-C 充電ケーブル 急速充電 タイプC Android スマホ 携帯コード ケーブル 5.0A 1m (色)
充電器 USB 高速充電器ACアダプター スマホ などに各種対応 1ポート PSE認証 5V1A (色)
Xem toàn bộ chi tiết